CHICAGO - VOEUX DU CONSUL GÉNÉRAL À L'OCCASION DE LA NOËL

Publié
2 années ago
Dernière mise à jour
1 année ago
806 views
Time to
read
1’

Frè m ak sè m yo
M ap swete nou yon bon Nwèl 2016. M swete nou yon Nwèl trankil lan mitan fanmi ak zanmi nou. Aprè tout efò nou fin fè pandan ane a, se lan moman sa a pou nou pwofite pran yon ti repo, rasanble fòs nou pou nou ka komanse ane k ap vini an an fòm.
Men pandan n ap fete fèt Nwèl la san fè eksè, an nou reflechi sou sans fèt sa a. Chak Nwèl, se nesans Jezi Kri nou fete. Nou konnen lan ki kondisyon Jezi te fèt epi ki jan l te viv. La vi l se te yon gwo egzanp lanmou, respè ak konpasyon. Se doktrin Kris la sa. Doktrin sa a mande nou pou nou renmen tout pwochen nou malgre defo yo paske nou menm tou, nou gen defo. Li mande nou tou pou nou pataje ak pwochen nou lan mezi mwayen nou. Menm yon ti souri nou pataje avèk yon etranje ka fè etranje sa a pase yon bon jounen. Sa a se espri Nwèl la. A la bon l ta bon si nou ta eseye kenbe espri sa a pandan tout ane a !
Mezanmi, pandan m ap swete nou yon bon fèt Nwel lan lanmou, la pè ak sekirite, m ap mande nou pou nou panse a yon moun lakay ou byen yon moun isit ki ka bezwen yon jès solidarite. Fè tout sa n ap fè ak pridans ak respè. Kèlkeswa kote nou ye, ki sa n ap fè, toujou sonje AYITI.
JWAYE NWÈL TOUT MOUN !
Lesly Condé
Konsil Jeneral

Animateur (s)

Portrait de Anne Merline Eugene
La Mafia existe
1 année 5 mois ago
Portrait de Jacques Adler Jean Pierre
Agenda Culturel RTVC - 20 Avril 2017
2 années 6 mois ago