Reponse de Mme Odette Roy Fombrun à Garaudy Laguerre

Posted
1 year ago
Last updated
1 year ago
4440 views
Time to
read
4’

Odette Roy Fombrun

Port-au-Prince, 1/12/2018

Lide repibliken oubyen lide rasis degize !

Odette Roy Fombrun ekri yon tèks ki rasis ki vle fè kwè depi yon moun nwa pran pouvwa a avi se yon diktati li etabli, alòske si yon milat pran pouvwa a avi se demokrasi a k'ap vanse.

Fok nou sonje se premye konstitisyon peyi a, konstitisyon enperyal1805, ki ofisyalize drapo nwa e wouj la, ki te deja la depi Bwa Kayiman, pou te senbolize moun nwa pral soti nan esklavaj.

Pou yo enpoze drapo ble e wouj la sou peyi a, se yon koudeta yon sektè nan elit la fè! Sektè sa a te gen nan tèt li Alexandre Pétion, ki pase 11 an opouwa; se li ki kreye laprezidans avi an Ayiti, an 1816, se li ki premye prezidan avi.

Avan Duvalier te mete tèt li prezidan a vi, an 1964, li te yon sivil ki rive opouvwa nan yon eleksyon o sifraj inivèsèl an 1957. Pou Pétion ki te yon militè pran pouvwa a, li òganize asasina siperyè li, Empereur Dessalines, li fè yon fwod elektoral pou li fè yon lòt siperyè li jeneral Henry Christophe vin yon prezidan popetwèl epi li fè bay yon akolit li, jeneral Gérin, kanè pou li pa vin prezidan. Alòske rejim François ak Jean-Claude Duvalier a pase 29 an opouvwa, rejim Alexandre Pétion ak Jean-Pierre Boyer a pase 36 an opouvwa. Se vre, Prezidan Avi François Duvalier se te yon nèg nwa alòske Prezidan Avi Alexandre Pétion te yon milat, men nou pa ka kalifye yonn kòm diktatè epi nou fè lòt la pase anbachal kòm demokrat.

Diktatè ki fè plis tan opouvwa se pa Prezidan avi Jean-Claude Duvalier ki te pase 15 an opouvwa, men se yon milat, ki te Prezidan Avi, Jean-Pierre Boyer, ki pase 25 an opouvwa. Boyer te eritye nan men pwotektè li Prezidan Avi Pétion, drapo ble e wouj la, ak fotèy prezidantyèl la, ak tout vèv présidan avi Petion, Joutte Lachenais, ke Boyer pwal marie avèl!

Boyer se prezidan ki plis bay leta ayisyen yon mak fabrik anti-demokratik. An 1822 se li ki premye fè ekzekite yon jounalis, Felix Darfour, ki t'ap kritike diskrimanasyon rejim Boyer a t'ap fè. Boyer se prezidan ki plis bay leta ayisyen yon mak fabrik anti-nasyonal. An 1825, Boyer aksepte pou Ayiti peye La Frans yon ranson 150 milyon fran ò, Dèt Endepandans, pou La Frans ka rekonèt endepandans Ayiti. Boyer se prezidan ki plis bay leta ayisyen yon mak fabrik anti-pèp. An 1826, Boyer adopte yon Kòd Riral ki te tèlman rann lavi peyizan yo difisil gen istoryen ki panse Kòd Riral Boyer a sanble ak Kòd Nwa kolon fransè yo.

Eseye fè fondatè peyi ya, Jean-Jacques Dessalines, pase pou yon diktatè, alòske se li anpremye ki libere yon pèp nwa, nan yon epòk se dirijan esklavajis ki t'ap dirije La Frans, Etazini, Angletè, elatriye, se yon pozisyon nostaljik ki vle eseye fè kwè moun nwa fèt pou yo esklavaj.

Fòk nou pa konfonn nati fondamantal yon leta avèk fòm gouvènman an (Wa, Anperè, oubyen Prezidan avi). Fòm gouvènman plis depann de kouran lide ki alamòd nan epòk la. Pa gen diferans nan fason otoritè yon Anperè, yon Wa oubyen yon Prezidan Avi dirije yon peyi, kit li nwa kit li milat. Li lè pou Odette Roy Fombrun, avèk lòt entelektyèl revisionis yo, sispann fè pwopagann pou yon seri de lide rasis sou pretèks yo se lide repibliken.

Garaudy Laguerre.

Réponse à M. Garaudy Laguerre

Par Odette Roy Fombrun - le 8 décembre 2018

Mwen sezi lè mwen li pawòl akizasyon ou yo ke sa mwen di sou drapo peyi nou se pawòl prejige koulè ! Pou enfòmasyon ou, tousa mwen ekri sou istwa Ayiti kanpe sou dokiman istoryen ak temwen. Sa ki fè mwen oblije di ou tousa oumenm ekri montre tout moun se nan tèt ou prejjge koulè a chita. Li pa nan tèt pa m. Gade m byen. Gade koulèm.

Mwen fè yon gran kat an koulè sou ISTWA DRAPO PEYI AYITI. Li montre a klè:

  1. drapo lendepandans la te ble ak wouj a lorizontal. Se sa moun wè, se sa konsul angle ki te visite Ayiti lè sa a te ekri lè li wè drapo sila a sou tèt biwo piblik yo.
  2. Lè 3 fwa mwen te oblije mete drapo nwa ak wouj la sou kat la, se te pou twa rejim pèsonel, bout di, ki donk 3 diktati : Dessalines, Christophe, Duvalier. Sa se listwa.
  3. Tout lòt kote sou kat la se drapo lendepandans ble ak wouj ki parèt. Sa vle di ni milat, ni nwa, kit li te demokrat, repibliken ou diktaté, yo tout yo te itilize drapo lendepandans la pou plis pase 175 lane.
  1. a sitiyasyon peyi a se anpil divizyon. Ositou li ta bon pou nou fè tout jefò posib pou nou chèche tout sa ki pèmet nou mete tèt nou ansanm, ede jenès la respekte senbòl peyi nou, drapo nou, respekte zansèt lendepandans nou yo, ede jenès la voye monte fiète nasyonal la pi wo.

Pou fini, m’envite ou li sa mwen te ekri depi 1986 nan dènye paj liv Le Drapeau et les Armes de la Republique (page 68), an menm tan m ap envite ou mache avèk mwen sou chimen konstriksyon :

 

« Les deux bicolores aux bandes verticales ont été à l’honneur au cours des guerres de l’indépendance. Pour tous ils signifiaient l’UNION.

De nos jours, pour libérer Haïti du sous-développement et de l’injustice, il faut du civisme à haute dose. L’UNION DE TOUS LES HATIENS : bourgeois - noirs et mulâtres -prolétaires et paysans.

Ensemble Ensemble ! Main dans la main pour la KONBITE NATIONALE

Prenons pour devise : L’UNION FAIT LA FORCE … ET JUSTICE POUR TOUS.

Chaque haïtien doit tendre ses 2 mains grandes ouvertes, sans restriction aucune, en répétant avec foi : NOUS REUSSIRONS. » En avant donc pour le DIALOGUE NATIONAL.

…………………………………………………………..

  1. . Deviz zansèt mwen se : « Servir là ou vous pouvez ! Autant que vous pouvez ! Et du mieux que vous pouvez !». Je l’ai observée toute ma vie et à 101 ans j’écris : Edikasyon sivik pou timoun jaden d’anfan.

Je vous invite aussi à passer à notre fondation, FORF, au 26 Rue Borno, PV, où l’on vous remettra gracieusement l’une de mes cartes d’histoire du drapeau. Je suis prête, si vous le désirez, à vous rencontrer pour toute discussion constructive.

Animateur (s)

Anne Merline Eugene's picture
La Mafia existe
1 year 9 months ago
Jacques Adler Jean Pierre's picture
Agenda Culturel RTVC - 20 Avril 2017
2 years 9 months ago