Ou konn Jaden Sanba?

Publié
2 mois ago
Dernière mise à jour
2 mois ago
3256 views
Time to
read
1’

Jaden Sanba

Depi plis pase yon lane, yon espas altènatif pou pwomosyon lakilti tabli baz li nan Pòtoprens, nan 31, rue O - Pacot. Se estrikti Amwalaye Pwodiksyon ki gen lan tèt li opèratè epi jounalis Jacques Adler Jean-Pierre, ki kanpe espas sila kòm yon sant kiltirèl altènatif pou fè pwomosyon lang ak kilti bout tè Desalin nan. Jaden Sanba se kòmkedire yon moso dyaman ki tonbe nan men operatè ak fanatik lakilti yo, nan yon kapital kote sant kiltirèl yo pa anpil, pa toujou aksesib pou tout moun, nonplis pa toujou ap kore tolerans tout fòm miyèt moso lakilti ka pran. Alèkile, Jaden Sanba se yon sant pou pwomosyon lakilti, yon ba ak yon restoran pou manje ak bweson sanpousan nasyonal.

Inisyativ la te pran kèk tan avan sa. Lè sa Jacques Adler Jean-Pierre t ap chèche rasanble moun otou lide a : Fè yon espas ki ka refij tout pasyone lakilti. Men se pito 8 oktòb lane 2018 la tout bagay ta pati konkrètman. Lè sa ekip Amwalaye Pwodiksyon an te vare sou rezo sosyo yo pou bay tout moun randevou pou yon konsè wololoy. Sou afich yo te gen didje ayisyen wòtpòt la “Dj Gardy Girault” ak gwoup vodou lakay la “Lakou”, ki t ap pèfòme. Yon espektak ki te reyini anpil pèsonalite ak tout kalte moun ki te vin pou anbyans la, batize : “Sware Vodou Sanba”.

Depilò, Jaden Sanba akeyi tout kalte aktivite kiltirèl kou pyès teyat, konferans, kozri, pwojeksyon fim, ekspozisyon foto ak lòt zèv, konsè, vantsiyati liv ak albòm mizikal, elatriye. Jounenjodi, aktè, operatè, pratikan atizay ka konte sou yon espas ki ap toujou la pou yo. San mande anyen an retou. Paske objektif ekip Amwalaye a se bay lakilti jarèt. Selon manm yo, lakilti ak atizay se vwèl ki ka mennen peyi a sou chimen limyè.

San finansman pèsonn, Amwalaye Pwodiksyon rive kanpe doubout yon espas lakilti nan fyèl Pòtoprens. Ou konn Jaden Sanba ? Ou manje tchaka, pwason oubyen ble san pwodui chimik yo la deja ? Ou goute divès kalte tafya yo ? Ou patisipe nan yon aktivite deja ? Si repons ou a se non al founi je gade. W ap wè yon espas ak tradisyon lakou ki louvri batwèl fènèt li pou gade lorizon.

Pa di w pat konnen !

Ricardo Nicolas

Jounalis lakilti

 

Animateur (s)

Portrait de Anne Merline Eugene
La Mafia existe
1 année 7 mois ago
Portrait de Jacques Adler Jean Pierre
Agenda Culturel RTVC - 20 Avril 2017
2 années 7 mois ago